"Қазақстан теміржолшысы" газеті, № 12, 19 ақпан, 2019 жыл