"Қазақстан теміржолшысы" газеті, № 10, 12 ақпан, 2019 жыл