"Қазақстан теміржолшысы" газеті, № 9, 8 ақпан, 2019 жыл