"Қазақстан теміржолшысы" газеті, №134-135, 28 желтоқсан, 2018 жыл