"Қазақстан теміржолшысы" газеті, №131-132, 21 желтоқсан, 2018 жыл