"Қазақстан теміржолшысы" газеті, №127-130, 14 желтоқсан, 2018 жыл