"Қазақстан теміржолшысы" газеті, № 11, 15 ақпан, 2019 жыл