"Қазақстан теміржолшысы" газеті, №125-126, 11 желтоқсан, 2018 жыл