"Қазақстан теміржолшысы" газеті, № 06, 29 қаңтар, 2019 жыл