"Қазақстан теміржолшысы" газеті, № 3, 18 қаңтар, 2019 жыл