"Қазақстан теміржолшысы" газеті, №99-100, 29 желтоқсан, 2020 жыл