"Қазақстан теміржолшысы" газеті, №2, 15 қаңтар, 2019 жыл