"Қазақстан теміржолшысы" газеті, №28, 24 сәуір, 2020 жыл