"Қазақстан теміржолшысы" газеті, №20, 17 наурыз, 2020 жыл