"Қазақстан теміржолшысы" газеті, №6-7, 31 қантар, 2020 жыл