"Қазақстан теміржолшысы" газеті, №101-102, 24 қазан 2019 жыл