"Қазақстан теміржолшысы" газеті, №96-97, 11 қазан 2019 жыл